O THATCampie

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej warszawskiej edycji THATCampu, organizowanej w MiTo przez grupę zajmującą się humanistyką cyfrową w Instytucie Badań Literackich PAN.

THATCamp (The Humanities and Technology Camp) to otwarte, bezpłatne i nieformalne spotkania poświęcone szeroko pojętym związkom między technologią a humanistyką. W obrębie zainteresowania znajduje się zarówno wykorzystywanie nowych technologii w badaniach humanistycznych, jak i zagadnienia związane z archiwami, bibliotekami czy praktykami artystycznymi. W Polsce spotkania z cyklu THATCamp odbyły się dotąd w Lublinie i Poznaniu.

CZAS I MIEJSCE

Środa, 6 XI 2013 o 17:00,  MiTo art.café.books (ul. Waryńskiego 28)

Wstęp wolny

TEMATYKA

Warszawski THATCamp odbywa się przy okazji konferencji Teksty kultury uczestnictwa, organizowanej przez IBL PAN. Chcielibyśmy, by prezentacje na THATCampie dotyczyły zagadnień związanych z literaturą i językiem (np. literatura cyfrowa, elektroniczne edycje dzieł literackich, komputerowe badania lingwistyczne, biblioteki cyfrowe, analiza dyskursu internetowego, rynek książki, e-booki, narracja w grach, wspólnoty interpretacyjne online itp.).

UDZIAŁ I REJESTRACJA

THATCamp będzie się składać z kilku sekcji referatowych (10 minut na wystąpienie), poprzedzonych prezentacjami warsztatowymi:

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swój projekt (planowany, realizowany, zakończony), oraz podzielić się pomysłami i przemyśleniami (a także obawami)  związanymi z cyfrową humanistyką. Zapraszamy zarówno doświadczonych badaczy, jak i studentów, doktorantów, bibliotekarzy czy przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Udział w THATCampie jest bezpłatny, jednak organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, zakwaterowania itp.

Wystąpienie nie może przekraczać 10 minut.

Po wystąpieniach będzie czas na dyskusję. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem.  Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji publiczności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.